Tìm kiếm

Dịch vụ gia tăng của GHTK

Các dịch vụ gia tăng của GHTK: dịch vụ thu hộ, hoàn trả hàng, giao hàng cho khách chọn, giao một phần, dịch vụ bảo hiểm hàng hóa. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ có thể tùy chọn sử dụng các dịch vụ phù hợp với đơn hàng.


TAG: #dịch vụ gia tăng #tiền thu hộ #chính sách bảo hiểm #đồng kiểm #dịch vụ gia tăng GHTK #dich vu gia tang topship #ghtk dv gia tăng #ghtk dịch vụ gia tăng