Tìm kiếm

Thời gian lưu kho đơn hàng bao nhiêu ngày?

Tùy vào nhà vận chuyển mà thời gian lưu kho đơn hàng sẽ khác nhau, cụ thể của từng nhà vận chuyển như GHTK, GHN, VTP sẽ có thời gian lưu kho giao động từ 5-7 ngày.


TAG: #giao hàng không thành công #giao lại đơn hàng #hỗ trợ giao lại #thời gian lưu kho #lưu kho đơn hàng #phát lại đơn hàng #hỗ trợ phát lại đơn hàng #thoi gian luu kho #thoi gian luu kho don hang #thoi gian de luu kho don hang