Tìm kiếm

Phương thức thanh toán của Topship như thế nào?

Tiền đơn hàng của khách hàng sẽ được Topship thanh toán và đối soát vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 bằng hình thức thanh toán qua ngân hàng Vietcombank dựa trên số tài khoản khách hàng cung cấp lúc tạo tài khoản Topship để sử dụng dịch vụ miễn phí.


TAG: #thanh toán phí #phương thức TT #phuong thuc thanh toan #Phương thức thanh toán #Phương thức thanh toán của Topship #phuong thuc thanh toan topship #thanh toán topship #thanh toan topship