Tìm kiếm

Phương thức thanh toán của Topship như thế nào?

Tiền đơn hàng của khách hàng sẽ được Topship thanh toán và đối soát vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 bằng hình thức thanh toán qua ngân hàng Vietcombank dựa trên số tài khoản khách hàng cung cấp lúc tạo tài khoản Topship để sử dụng dịch vụ miễn phí.


Thiết lập thời gian thanh toán tại Topship như thế nào?

Để lựa chọn thời gian thanh toán đơn hàng của shop qua tài khoản ngân hàng mà bạn cung cấp lúc tạo tài khoản TopShip. Truy cập vào mục thiết lập cửa hàng, nhấn vào lịch chuyển khoản để thực hiện thao tác thay đổi thời gian thanh toán.


TAG: #thanh toán phí #phương thức TT #phuong thuc thanh toan #Phương thức thanh toán #Phương thức thanh toán của Topship #phuong thuc thanh toan topship #thanh toán topship #thanh toan topship #thời gian thanh toán #thanh toan GHN #thanh toan ViettelPost #thanh toan GHTK #thiết lập thời gian thanh toán #thiết lập thanh toán #thiết lập thanh toán topship #thiet lap thoi gian thanh toan