Tìm kiếm

Thời gian lưu kho đơn hàng bao nhiêu ngày?

Tùy vào nhà vận chuyển mà thời gian lưu kho đơn hàng sẽ khác nhau, cụ thể của từng nhà vận chuyển như GHTK, GHN, VTP sẽ có thời gian lưu kho giao động từ 5-7 ngày.


TAG: #thời gian lưu kho #lưu kho đơn hàng #phát lại đơn hàng #giao lại đơn hàng #thoi gian luu kho #thoi gian luu kho don hang #thoi gian de luu kho don hang