Tìm và lọc sản phẩm

Để tìm và lọc sản phẩm, bạn tùy chọn mục "Sản phẩm" nơi có chứa các sản phẩm của shop bạn.

Trên sản phẩm có một thanh menu ngang dùng để lọc sản phẩm bạn mong muốn theo yêu cầu:

- Tên sản phẩm

- Mã sản phẩm

- Bộ sưu tập

- Giá sỉ

- Giá bán lẻ

- Nguồn

Với các tùy chọn : Có chứa - không có chứa - bằng

Và cuối cùng là Từ khóa: từ bạn muốn tìm kiếm 1 sản phẩm.

Nhấn tùy chọn nút lệnh Lọc.

 

Trên đây là 1 ví dụ cho tìm kiếm 1 sản phẩm có tên sản phẩm chứa

từ khóa "Giầy"


TAG: #Tìm và lọc sản phẩm
Bài viết liên quan