Trong các trường hợp nào, GHTK không chịu trách nhiệm bồi hoàn hàng hóa hư hỏng, thất lạc?

GHTK sẽ không bồi hoàn hàng hóa hư hỏng thất lạc trong các trường hợp sau: 

– Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi hàng. 
– Hàng hóa hư hỏng do lỗi từ phía người gửi (do đóng gói không đảm bảo…). 
– Hàng hóa hỏng do đặc tính tự nhiên sản phẩm (dễ nóng chảy, …). 
– Các khiếu nại hư hỏng sau khi hàng hóa đã được giao đúng thỏa thuận. 
– Người gửi không cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết dẫn đến các thiệt hại như hàng hoá hư hỏng do để lâu, bị phạt vi phạm, tịch thu hàng hoá. 
– Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu do vi phạm các qui định cấm gửi của pháp luật. 
– KH/người gửi không khai đầy đủ thông tin sản phẩm và giá trị hàng hóa.


TAG: #GTKH bồi hoàn ntn #quy định bồi hoàn #trường hợp GHTK không chịu trách nhiệm bồi hoàn h #bồi hoàn GHTK
Bài viết liên quan