Trường hợp nào, nhà vận chuyển không chịu trách nhiệm bồi hoàn?

TOP SHIP là nền tảng kết nối các nhà vận chuyển lớn như: Giao Hàng Nhanh (GHN), Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), Viettel Post (VTP). Với mỗi nhà vận chuyển đều có chính sách cho mỗi đơn hàng như bảo hiểm, đền bù thiệt hại. Để chi tiết hơn, các trường hợp xảy ra rủi ro với đơn hàng và nhà vận chuyển miễn trừ trách nhiệm đền bù như chi tiết bên trong bài viết. 

Tham khảo chi tiết chính sách miễn trừ trách nhiệm đề bù dưới đây:

HÃNG VẬN CHUYỂN MIỄN HOÀN TRÁCH NHIỆM ĐỀN BÙ

Miễn trừ trách nhiệm đền bù của GHN

Miễn trừ trách nhiệm đền bù của GHTK

Miễn trừ trách nhiệm đền bù của VTP


TAG: #nvc không chịu trách nhiệm trong TH nào? #TH không chịu trách nhiệm bồi hoàn #trach nhiem boi hoan #trách nhiệm bồi hoàn
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan