Xóa sản phẩm

Để xóa 1 sản phẩm đã tạo thao tác rất dễ dàng.

- Nhấn vào cửa hàng của tôi

- Chọn sản phẩm muốn xóa bỏ. Sau khu nhấn chọn sản phẩm sẽ hiển thị các tùy chọn như sau:

  • Chọn danh mục
  • Chọn bộ sưu tập
  • Thêm thẻ
  • Gỡ bỏ

 

- Nhấn tùy chọn "Gỡ bỏ" sản phẩm:

 

Sản phẩm sau khi được nhấn gỡ bỏ sẽ không còn hiển thị nữa.


TAG: #Xóa sản phẩm
Bài viết liên quan