Xuất file đơn giao hàng thành file excel như thế nào?

Để xuất file đơn giao hàng, bạn nhấn tùy chọn vào "Giao hàng" trên thanh công cụ dọc.

Nhấn tùy chọn "Xuất excel"

Bảng excel khi tải xuống sẽ đầy đủ thông tin:

VẬN ĐƠN

 • STT
 • Vận đơn
 • Thời gian tạo
 • Đơn hàng shop

TRẠNG THÁI HIỆN TẠI

 • Liên kết kiểm tra
 • Giao hàng
 • Tiền thu hộ
 • Phí giao hàng

THÔNG TIN GỬI HÀNG

 • Tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Tỉnh thành
 • Quận huyện
 • Phường xã

THÔNG TIN NHẬN HÀNG

 • Tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Tỉnh thành
 • Quận huyện
 • Phường xã

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

 • Số lượng
 • Khối lượng
 • Giá bán
 • Giảm giá
 • Giao hàng
 • Thành tiền

THU HỘ VÀ CHI PHÍ

 • Tiền thu hộ
 • Phí giao hàng
 • Phi trả hàng

TỔNG

 • Còn lại


TAG: #xuất file excel #xuất file giao hàng #xuất file đơn giao hàng #xuất file excel đơn hàng #xuất file đơn giao hàng thành file excel #tải file
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan